Gabinet Psychoterapii MetaSystemowej

 
 

Jeżeli czujesz, że :

 1. tracisz sens swojego życia, dominuje u Ciebie uczucie smutku, pustki i zmęczenia

 2. lęki , niepokój i zniechęcenie nie pozwalają ci konstruktywnie działać

 3. nie radzisz sobie ze stresem

 4. przeżywasz trudności w związkach z najbliższymi, w rodzinie lub w pracy

 5. nie radzisz sobie w kontaktach z innymi ludźmi

 6. gdy odczuwasz ból i inne dolegliwości fizyczne (w diagnozie lekarskiej – na tle nerwowym)

 7. przeżyłeś utratę bliskiej osoby lub rozstanie i mimo upływu czasu cierpisz

 8. rozdrażnienie lub smutek przeszkadzają Tobie i Twoim bliskim

 9. emocje wymykają się spod Twojej kontroli

 10. chcesz lepiej radzić sobie z trudnościami, jakie stawia przed Tobą życie

 11. czujesz się bezwartościowy i dostrzegasz jedynie swoje wady

 12. chcesz nauczyć się stawiać sobie cele i je realizować

 13. chcesz być bardziej asertywny i pewny siebie

 14. chcesz żyć pełniej, szczęśliwiej, bardziej świadomie


        Jak pracuję

    Psychoterapia jest formą pomocy dla osób borykających się z różnego rodzaju kryzysami. Jest zamierzonym i systematycznym procesem interakcji między klientem/pacjentem, a terapeutą.

   Rolą terapeuty jest towarzyszenie człowiekowi w przeżywaniu emocji i doświadczeń życiowych, a w dalszym etapie wyzwolenie zasobów i  leczniczych sił, które pomogą w przezwyciężeniu zgłaszanego problemu. Cennym jest, prowadzić pacjenta ku pełni życia, w którym znajdzie się miejsce na miłość, pracę i odważne spojrzenie na sprawy ostateczne.

     Pracuję w modalności MetaSystemowej Psychoterapii Integratywnej.  Podejście integratywne w psychoterapii, które prezentuję  ujmuje człowieka jako integralną całość funkcjonującą w wielu aspektach: biologicznym, behawioralnym, emocjonalnym, poznawczym, interpersonalnym, egzystencjalnym i systemowym.

      Zważywszy na fakt, iż każdy człowiek jest inny i wyjątkowy, a natura problemu specyficzna dla niego, indywidualnie dobieram metody i techniki pracy, korzystając z różnych podejść terapeutycznych czerpiąc przede wszystkim z psychoterapii psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej, gestalt, pracy z ciałem i innych.

Właściwa terapia, to terapia trwająca możliwie najkrócej.

Moim celem nie jest zmienianie Twojej osoby ani naprawianie Twojego życia. Zadaniem terapeuty jest bowiem wyzwolić w pacjencie jego własny potencjał do podejmowania zmian. W mojej pracy będę Ci towarzyszyła we wszystkim, co przyniesiesz ze sobą i razem z Tobą będę poszukiwała możliwie najlepszych rozwiązań i nowych dróg prowadzących do poprawy i zmiany. Moim celem jest pomóc Ci odnaleźć wyjście z kłopotów. W mojej pracy będę też starała się, abyś odnalazł drogę do źródła szczęścia i siły w Twoim życiu.

     Psychoterapia może Ci pomóc porządkować i rozumieć siebie i własny świat wewnętrzny, a co za tym idzie - także innych ludzi.

       Dzięki temu pojawi się szansa na większe poczucie wolności, radości i szczęścia. Wtedy zaś łatwiej jest decydować o własnych wyborach i brać za nie odpowiedzialność.

W pracy przestrzegam kodeksu etycznego psychoterapeuty.

                                                                    Zapraszam

                                                            Monika Tryc - Puchała


 Gabinet Psychoterapii MetaSystemowej


Monika Tryc - Puchała


Wyszków,

ul. F. Chopina 11 lok 7


Warszawa,

SP ZOZ Chmielna 14

Śródmieście


Kontakt:


telefon: 502 158 559

e-mail: monika-tryc@o2.pl


Wizyty umawiam telefonicznie,

pon.-pt. w godz. 10.00 - 21.00